Zgodność z dyrektywą WEEE w Europie

Informacja dotycząca dyrektywy WEEE dla klientów OHAUS i przetwórców surowców wtórnych

Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz przepisów wdrażających klienci kupujący nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny od firmy OHAUS mają prawo do: Instrukcje dla klientów oraz przetwórców odpadów / zakładów przetwarzania odpadów pragnących uzyskać informacje na temat demontażu można znaleźć po kliknięciu poniższych łączy.

Czy jesteś klientem OHAUS szukającym informacji na temat recyklingu produktu OHAUS?

Wybierz swój kraj z poniższej listy:
 
Austria Belgia Cypr Czechy
Dania Estonia Finlandia Francja
Niemcy Grecja Węgry Irlandia
Włochy Łotwa Litwa Luksemburg
Malta Holandia Norwegia Polska
Portugalia Słowacja Słowenia Hiszpania
Szwecja Szwajcaria Wielka Brytania  
 

Czy jesteś przetwórcą odpadów / zakładem przetwarzania odpadów poszukującym informacji na temat demontażu i recyklingu produktu OHAUS?

Na żądanie klienta w ramach zapewnienia zgodności z dyrektywą WEEE firma OHAUS przekazuje informacje dotyczące wszystkich rodzajów nowego sprzętu wprowadzonego na rynek w Europie po 13 sierpnia 2005 r. Prosimy kliknąć poniższe łącze e-mail i podać następujące dane dotyczące produktu, dla którego pragną Państwo otrzymać informacje na temat recyklingu: Wkrótce prześlemy Państwu informacje dotyczące recyklingu.

Prośba o instrukcje dotyczące recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego OHAUS wprowadzonego na rynek po sierpniu 2005 r.