Filtruj:    
Podgrzewanie próbek do 150°C w modelach analogowych i cyfrowych
 • Modele analogowe zapewniają stabilność temperatury do +/-1,0°C, natomiast modele cyfrowe do 0,1°C.
 • Możliwość kalibracji modeli cyfrowych pozwala na regulację wyświetlacza bloku grzewczego do temperatury zewnętrznego urządzenia do pomiaru temperatury np. termometru laboratoryjnego — nawet dla trzech oddzielnych punktów temperatury.
 • Modele cyfrowe są wyposażone w panel dotykowy i niezależne wyświetlacze LED do odczytu temperatury/czasu. Urządzenia są sterowane mikroprocesorem, co zapewnia równomierne podgrzewanie próbek co 0,1°C w celu zapewnienia powtarzalnych wyników.
Uniwersalne bloki grzewcze zapewniające stabilność i jednorodność temperatury
 • Nasze modele analogowe zapewniają stabilność temperatury do +/-1,5°C, natomiast modele cyfrowe do 0,1°C.
 • Drugi podgrzewacz w pokrywie pomaga w minimalizacji skraplania w celu utrzymania integralności próbki, zapewniając powtarzalne wyniki. Urządzenia są wyposażone w niezależne wyświetlacze LED do prezentowania temperatury i czasu.
 • Możliwość kalibracji modeli cyfrowych pozwala na regulację wyświetlacza bloku grzewczego do temperatury zewnętrznego urządzenia do pomiaru temperatury np. termometru laboratoryjnego — nawet dla trzech oddzielnych puntów temperatury.
Podgrzewanie próbek do 150°C w modelach analogowych i cyfrowych
 • Nasze modele analogowe zapewniają stabilność temperatury do +/-2,0°C, natomiast modele cyfrowe do 0,1°C.
 • Możliwość kalibracji modeli cyfrowych pozwala na regulację wyświetlacza bloku grzewczego do temperatury zewnętrznego urządzenia do pomiaru temperatury np. termometru laboratoryjnego — nawet dla trzech oddzielnych puntów temperatury.
 • Modele cyfrowe są wyposażone w panel dotykowy i niezależne wyświetlacze LED do odczytu temperatury/czasu. Urządzenia są sterowane mikroprocesorem, co zapewnia równomierne podgrzewanie próbek co 0,1°C w celu zapewnienia powtarzalnych wyników.
Podgrzewanie próbek do 150°C w modelach analogowych i cyfrowych
 • Nasze modele analogowe zapewniają stabilność temperatury do +/-2,0°C, natomiast modele cyfrowe do 0,1°C.
 • Możliwość kalibracji modeli cyfrowych pozwala na regulację wyświetlacza bloku grzewczego do temperatury zewnętrznego urządzenia do pomiaru temperatury np. termometru laboratoryjnego — nawet dla trzech oddzielnych puntów temperatury.
 • Modele cyfrowe są wyposażone w panel dotykowy i niezależne wyświetlacze LED do odczytu temperatury/czasu. Urządzenia są sterowane mikroprocesorem, co zapewnia równomierne podgrzewanie próbek co 0,1°C w celu zapewnienia powtarzalnych wyników.