Aktualności


 
11.05.2020

Oznaczanie stężenia białka metodą Bradforda

Inkubacja próbki podczas oznaczania stężenia białka metodą Bradforda przy użyciu mieszadła z płytą grzejną OHAUS Guardian 5000

Dowiedz się więcej
11.05.2020

Badanie aktywności enzymatycznej katalazy

Określanie wpływu temperatury na aktywność enzymatyczną katalazy przy użyciu mieszadła z płytą grzejną Guardian 7000

Dowiedz się więcej
11.05.2020

Rekrystalizacja kwasu benzoesowego

Łatwiejsze oczyszczanie substancji stałych dzięki zastosowaniu mieszadła z płytą grzejną Guardian 5000

Dowiedz się więcej
11.05.2020

Roztwór buforowy Tris

Łatwiejsze uzyskiwanie roztworu buforowego Tris dzięki zastosowaniu mieszadła z płytą grzejną Guardian 7000

Dowiedz się więcej
11.05.2020

Metoda Western Blot

Przygotowanie i przeprowadzenie metody Western Blot z użyciem mieszadła z płytą grzejną Guardian 5000

Dowiedz się więcej