Roztwór buforowy Tris

11.05.2020
Łatwiejsze uzyskiwanie roztworu buforowego Tris dzięki zastosowaniu mieszadła z płytą grzejną Guardian 7000
 

Roztwory buforowe Tris są używane w wielu analizach i procedurach laboratoryjnych, w tym do izolacji materiału genetycznego oraz białek. Wzrosty i spadki temperatury mają wpływ na poziom pH w roztworze buforowym Tris. Protokoły laboratoryjne OHAUS pomagają wyznaczyć niezbędne kroki laboratoryjne oraz pokazują, gdzie można zastosować urządzenia laboratoryjne OHAUS.

Pobierz protokół roztworu buforowego Tris