BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE – OHAUS oferuje ochronę w walce z pandemią

15.03.2021
Według WHO bezpieczeństwo biologiczne oznacza „zasady, technologie i praktyki wdrażane w celu zapobiegania niezamierzonemu narażeniu na działanie patogenów i toksyn lub ich przypadkowemu uwolnieniu”.
 

W ciągu ostatnich kilku lat technologie z zakresu bezpieczeństwa biologicznego były jednymi z najważniejszych nowych technologii wykorzystywanych przez mikrobiologów, naukowców z obszaru life science i pracowników laboratoriów, którzy zajmują się potencjalnie niebezpiecznymi materiałami. Od momentu pojawienia się w 2020 roku wirusa Covid-19, który przyczynił się do dużej liczby zgonów, bezpieczeństwo biologiczne stało się najważniejszą technologią i bronią w walce z wirusem.
 

Materiały niebezpieczne

Od dawna wiadomo, że pracownicy laboratoriów są narażeni na infekcje od czynników biologicznych, z którymi pracują. Do tych niebezpiecznych materiałów należą:

 
  • patogenne i zakaźne czynniki biologiczne (przykład: Covid-19, Ebola)
  • toksyczne i rakotwórcze substancje chemiczne (przykład: pestycydy)
  • czynniki mutagenne lub teratogenne (przykład: arsen)
 


Poziomy bezpieczeństwa biologicznego

Aby chronić pracowników laboratoryjnych przed materiałami niebezpiecznymi/biologicznymi, opracowano cztery poziomy bezpieczeństwa biologicznego (tabela 1). Dla każdego poziomu bezpieczeństwa biologicznego określono specjalne kwalifikacje w zakresie nadzorowania, które gwarantują odpowiednią wiedzę i znajomość zasad wśród pracowników laboratorium. Do zapewnienia podstawowych barier pomiędzy mikroorganizmem a pracownikiem laboratorium używa się różnego rodzaju specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych. Obejmują one zarówno rękawice jednorazowe i inne środki ochrony osobistej, jak i specjalistyczne szafki i inne urządzenia zabezpieczające przed zanieczyszczeniami biologicznymi.


Źródła aerozoli

wirowka.pngZapewnienie podstawowych barier jest niezbędne do ochrony pracowników laboratorium przed zagrożeniami. Potencjalnymi źródłami aerozoli są niektóre urządzenia laboratoryjne używane do przygotowywania próbek. Niebezpieczne aerozole mogą być generowane przez wiele czynności laboratoryjnych, np. różnego rodzaju mieszanie, mielenie, wstrząsanie, sonikację i wirowanie materiałów zakaźnych. Nawet w przypadku używania bezpiecznego sprzętu najlepiej jest wykonywać te czynności przy użyciu zatwierdzonej szafki zapewniającej bezpieczeństwo biologiczne, jeśli jest to możliwe. Korzystanie ze sprzętu ochronnego nie gwarantuje ochrony, jeśli operator nie jest przeszkolony i nie stosuje odpowiednich technik. Urządzenia powinny być regularnie testowane w celu zapewnienia ich ciągłej, bezpiecznej pracy. Jednym z urządzeń, które mogą być źródłem aerozoli, jest wirówka. Wirowanie z dużą prędkością niesie ze sobą znaczne ryzyko uwolnienia aerozoli. Sytuacja taka może wystąpić, gdy użytkownik używa niezamkniętych probówek lub gdy probówka pęknie podczas wirowania lub zostanie w inny sposób uszkodzona. Aby uniknąć tego rodzaju zagrożeń, wirniki i używane akcesoria muszą być prawidłowo zaprojektowane w celu ograniczenia rozprysków aerozolu lub innych niepożądanych uwolnień substancji. 

 

Wirniki i akcesoria OHAUS BIOSEALS

Aby zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa i chronić pracowników laboratoriów, OHAUS oferuje szeroką gamę akcesoriów BIOSEALS zgodnych z normą DIN EN 61010-2-020:03-2007. Zasady opisane w normie DIN dotyczą zdrowia i bezpieczeństwa pracowników laboratoriów pracujących z materiałami niebezpiecznymi sklasyfikowanymi na czterech poziomach bezpieczeństwa biologicznego lub w grupach ryzyka od 1 do 4.  Wszystkie czynności odwirowywania czynników z grupy ryzyka 2 lub wyższej należy wykonywać przy użyciu odpowiednich pojemników z pokrywami zabezpieczającymi lub uszczelnionych probówek wirówkowych i zamkniętych wirników. OHAUS oferuje oba rozwiązania: wirniki kątowe BIOSEALS do mikroprobówek i wirniki odchylane z pojemnikami BIOSEALS do próbek o większej objętości. Wszystkie wirniki BIOSEALS muszą być używane z pokrywą i/lub certyfikowanymi pojemnikami.
 
Angle-Rotor_24x1_5-2_0ml_Auto-ID_Sealable_30304361_DMX-ID_4294984077_WebShop.jpg Angle-Rotor_24x1_5-2_0ml_Sealable_DMX-ID_4294991292_WebShop.jpg Angle-rotor-24x1_5ml-or-2_0ml-Sealable_DMX-ID_4294968769_WebShop.jpg R-S4X750_10MIS-and-buckets.jpg
30304361 30472302 30130871 30553085 & 30553121
 


Aby uzyskać więcej informacji na temat wirników i akcesoriów OHAUS BIOSEALS, prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem OHAUS.

 

Tabela 1. Poziomy bezpieczeństwa biologicznego w laboratorium (BSL).

biosafety_level_table_PL-(2).png
Literatura:
  1. Biosafety: Guidelines for Working with Pathogenic and Infectious Microorganisms (nih.gov)

  2. Biosafety (who.int)

  3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories—6th Edition (cdc.gov)